معاون وزیر بهداشت تشریح کرد نقش پرستاران در طرح هر خانه یک پایگاه سلامت

به گزارش طب اصیل معاون پرستاری وزیر بهداشت به تشریح نقش پرستاران در طرح ˮهر خانه یک پایگاه سلامتˮ پرداخت و اظهار داشت: پرستاران در این طرح خانواده هایی را تحت حمایت خود دارند و آنها را از لحاظ سلامت روانی و جسمی بررسی نموده و در جهت آموزش خودمراقبتی به خانواده و در نهایت ارتقای سلامت جامعه تلاش می کنند.
دکتر مریم حضرتی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص نقش پرستاران در طرح هر خانه یک پایگاه سلامت، اظهار داشت: سلامت از خانواده ها شروع می شود و هسته اصلی این مساله خانواده است. زمانی جامعه سالم خواهیم داشت که خانواده سالمی داشته باشیم. پرستار خانواده از گذشته با طرحی به همین نام وجود داشته است، به شکلی که در بیشتر بیمارستان ها پرستار خانواده حضور داشته است.
وی ادامه داد: پرستار خانواده نیز مانند بهورزان که تعدادی خانواده را تحت پوشش خود قرار می دهند، به همین منوال خانواده هایی را تحت حمایت خود دارند و از لحاظ سلامتی روانی و جسمی افراد خانواده را بررسی نموده و در جهت آموزش خودمراقبتی به خانواده و در نهایت ارتقای سلامت جامعه تلاش می کنند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به اینکه حدودا ۳۰ سال است که پرستار سلامت جامعه تربیت می نماییم، اظهار نمود: برای این طرح در آغاز کار هستیم، اما پرستاران سلامت روان، سلامت جامعه و سلامت سالمندی تربیت کرده ایم که حالا جایگاه شان چندان معین نمی باشد اما با آغاز طرح جایگاه شان در جامعه مشخص خواهد شد.
وی با بیان این که جامعه ایرانی در حال پیش روی به سمت سالمندی است، اشاره کرد: سالمند بیمار نیست که ملزم به بستری کردن وی در بیمارستان باشیم؛ سالمند تنها نیاز به مراقبت دارد که طرح پرستار خانواده و به کارگیری پرستارانی که در این مدت تربیت کرده ایم، می تواند در تحقق این مهم یاری گر نظام سلامت باشد.

منبع: