ربیعی خبر داد تعیین تکلیف تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در جلسه عصر امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا

به گزارش طب اصیل مدیر کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام نمود: امروز درباره مدارس و دانشگاه ها تصمیم گیری می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، علی ربیعی خبر داد: ‏چند دیدگاه درباره تعطیل شدن یا نشدن مدارس و دانشگاهها در کشور وجود دارد، امروز عصر در ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست دکتر نمکی تصمیم گیری می شود
وی ادامه داد: یک دیدگاه این است که تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در کنترل بیماری موثر است در صورتی که دیدگاه دیگر اعتقاد دارد تعطیلی مراکز آموزشی زمینه مساعدی برای جابجایی خانواده ها و مسافرت را پدید می آورد و این مورد سبب شیوع بیماری در کشور می شود.