بختیار: باید همه بخش های کشور در مقابله با کرونا به میدان بیایند

به گزارش طب اصیل رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که با عنایت به جدیت این بیماری باید همه بخش های دولت و سایر ارکان نظام از قبیل نیروهای مسلح وارد عرصه شده تا این ویروس ریشه کن شود.
علی بختیار در گفتگو با ایسنا با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری به منظور تغییر رئیس ستاد مقابله با کرونا بیان نمود: باتوجه به اهمیت این بیماری رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان هم بر این نظر بودند که رئیس جمهور باید ریاست این ستاد را برعهده بگیرد.
ایشان در ادامه اظهار نمود: باتوجه به جدیت این بیماری باید همه بخش های دولت و سایر ارکان نظام از قبیل نیروهای مسلح وارد عرصه شده تا این ویروس ریشه کن شود. تمام افرادی حقیقی و حقوقی که کاری از دستشان برمی آید باید به میدان آمده و منتظر مسئولیتی نباشند. مقابله با این ویروس همکاری همه بخش های کشور را می طلبد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خاطرنشان کرد: رهبری هم تاکید داشتند که رئیس جمهور ریاست این ستاد را بر عهده گرفته و با سرعت بیشتری با بهره گیری از ظرفیت های بخش های مختلف کشور در مقابله با این ویروس پیش رفته تا از این شرایط خارج شویم.
ایشان در ادامه تصریح کرد: یکی از اقدامات ضروری تعطیلی بخش های اداری کشور است. اگر این تعطیلی صورت نگیرد ما نمی توانیم به سرعت به شرایط عادی بازگردیم. مأموریت تمام بخش ها باید روشن شود و هر بخش باید در چهارچوب وظایف تعیین شده پیش رود. ان شاءالله با تدبیر رهبری ستاد مقابله با کرونا جدی تر و فعال تر به کار خود ادامه می دهد تا این ویروس ریشه کن شود.