معاون وزیر بهداشت خبر داد وجود ۹۰ آزمایشگاه تشخیص کرونا در کشور

به گزارش طب اصیل معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: قهرمان مهار کرونا مردم کشور هستند چونکه هم اکنون با همکاری و حضور همه در میدان مبارزه در حال افزایش شمار درمان شدگان هستیم.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، قاسم جان بابایی، بامداد شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه سیار بسیج جامعه پزشکی، تصریح کرد: نیروهای مسلح یکی از ارگان هایی بودند که از آغاز شروع کرونا در کنار ما قرار داشتند و ما را یاری کردند. وی ادامه داد: بعضی از کشورها باوجود وعده های خود، تجهیزات بهداشتی خریداری شده را به ایران تحویل ندادند و لازم به ذکر است که این کشورها همان ملت های مدعی حقوق بشر هستند. جان بابایی تصریح کرد: هم اکنون ۹۰ آزمایشگاه تشخیص کرونا در کشور وجود دارد و ظرفیت بیشتر از ۱۰ هزار آزمایش در کشور هم هست. امروز هم با همت سازمان بسیج و بسیج جامعه پزشکی آزمایشگاه سیار تشخیص کرونا رونمایی شده و امیدواریم که با کمک تمامی ارگان ها این بیماری را ریشه کن نماییم. معاون درمان وزارت بهداشت بیان نمود: هم اکنون در زمینه ماسک دیگر مشکلی نداریم و پرسنل به میزان کافی تجهیزات بهداشتی دارند. این در شرایطی است که خیلی از کشورها هنوز با مشکل کمبود ماسک روبرو هستند. وی اظهار داشت: یکی از کارهای مهمی که بسیج در کنار دیگر دستگاه ها انجام داد، حضور در بحث قرنطینه و ضدعفونی کردن معابر است. نیروهای مسلح، بسیج، بنیاد جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و غیره همگی در کنار هم در تلاش هستند تا این بیماری را ریشه کن کنند. جان بابایی خاطرنشان کرد: خیلی از پتانسیل های کشور در این بیماری شناخته شده و این ظرفیت ها برای آینده کشور و بحران های آتی لازم است. هم اکنون رویارویی ما با کرونا بسیار آسان تر از گذشته شده است. وی تصریح کرد: قهرمان مهار کرونا مردم کشور هستند چونکه در حاضر با همکاری و حضور همه در حال افزایش شمار درمان شدگان هستیم.