سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد آگهی احتمال قریب الوقوع موج دوم شیوع ویروس کرونا در خیلی از کشورها

طب اصیل: سازمان جهانی بهداشت (WHO) آگهی داد که احتمال قریب الوقوع موج دوم شیوع کروناویروس جدید برای خیلی از کشورها وجود دارد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، سازمان جهانی بهداشت (WHO) به کشورها نسبت به احتمال قریب الوقوع موج دوم شیوع کروناویروس و نرمال سازی غیرمحتاطانه روال زندگی آگهی داد چونکه قرنطینه خانگی، اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی بیماری کووید ۱۹ را مهار کرده اما سبب ریشه کن شدن بیماری نشده است.
دکتر مایک رایان، مدیر فوریت های سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: همه گیری بیماری ها اغلب با چند موج هم راه است و جهان هنوز از نخستین موج بیماری خارج نشده است. خارج نشدن از موج اول بیماری به این مفهوم است که موارد مبتلاشدن به بیماری کووید ۱۹ در بعضی از کشورها رو به افزایش است، به رغم اینکه موارد مبتلاشدن در بعضی کشورهای دیگر روند کاهشی داشته است.
بگفته دکتر رایان درصورتیکه محدودیت های اعمال شده قبل از موقع برداشته شود احتمال اینکه موارد مبتلاشدن به بیماری کووید ۱۹ در موج بعدی همه گیری با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، وجود دارد.
مدیر فوریت های سازمان جهانی بهداشت اصرار کرد درحالیکه موارد مبتلاشدن به بیماری کووید ۱۹ در خیلی از کشورها همچون کشورهای اروپایی رو به کاهش است موارد مبتلاشدن در آمریکای جنوبی، مرکزی، آفریقا و جنوب آسیا روند افزایشی دارد.
به گزارش اینترنشنال بیزینس تایمز، وی اظهار داشت: زمانیکه از موج دوم شیوع بیماری صحبت می شود منظور این است که موج اول بیماری به خودی خود وجود دارد و سپس ماه ها بعد عود می کند و ممکنست خیلی از کشورها در مدت چند ماه با این واقعیت روبرو باشند.

منبع: