رئیس دفتر روحانی از قهرمانان گمنام کرونا قدردانی نمود

به گزارش طب اصیل رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای خانواده بزرگ بهداشت و درمان سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا هستند اما این مبارزه قهرمانان دیگری هم دارد، اظهار داشت: ملت و دولت ایران قدردان خدمات و فداکاری های قهرمانان گمنام کرونا هستند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در اینستاگرام در مطلبی با عنوان «قهرمانان گمنام کرونا…» نوشت:
«مبارزه با کرونا قهرمانان پرشماری دارد. پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای خانواده بزرگ بهداشت و درمان سربازان خط مقدم اند اما این مبارزه قهرمانان دیگری هم دارد که نباید تشکر و قدردانی از آنها را فراموش کنیم؛ کارگران و کشاورزان عزیزی که سنگر تولید را رها نکردند تا معیشت و امنیت غذایی مردم در این روزهای سرنوشت ساز لطمه نبیند، پاکبانان زحمتکش شهرداری که نظافت عمومی شهرها را حفظ کردند، خبازان عزیزی که به رغم مخاطرات، شغل پربرکت خویش را با دلسوزی انجام دادند تا سفره ایرانی ها خالی از نان نشود، کارکنان و رانندگان سیستم حمل و نقل عمومی دولتی و بخش خصوصی، فروشندگان و کارکنان فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها، قصابی ها و سایر واحدهای صنفی که فعالیت شان برای تأمین مایحتاج زندگی مردم لزوم داشت، کارکنان شبکه بانکی کشور، کارکنان صنعت آب و برق و گاز و سایر خدمات عمومی، کارکنان و رانندگان سیستم توزیع مایحتاج عمومی و….
لیست قهرمانان گمنام مبارزه با کرونا بیشتر از اینها قابل ادامه دادن است. دست تک تک شان را به گرمی می فشارم و به آنها می گویم: ملت و دولت ایران قدردان خدمات و فداکاری های شما هستند.»