معاون سازمان بیمه سلامت خبر داد پرداخت ۸۰ درصد علی الحساب مطالبات پزشکان خانواده روستایی برای ۸ ماه اول سال

طب اصیل: معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، از پرداخت ۸۰ درصد علی الحساب مطالبات پزشکان خانواده روستایی برای ۸ ماه اول سال جاری آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، مهدی رضایی اظهار داشت: یکی از اهداف سازمان بیمه سلامت در مقطع فعلی توجه به کمیت و کیفیت خدمات سطح یک روستایی و شهری است، پس باتوجه به تاکیدات مدیرعامل سازمان، پرداختی های پزشکان و ماماها در روستاها و ۲ استان فارس و مازندران در اولویت قرار گرفت.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اضافه کرد: باتوجه به تدابیر صورت گرفته، بیست و پنجم هر ماه ۸۰ درصد علی الحساب پزشکان خانواده پرداخت می شود، بدین سبب در حوزه پرداخت سازمان بیمه سلامت در وضعیت مناسبی قرار داشته و برای برنامه پزشک خانواده روستایی ۸ ماه اول سال جاری تا اختتام آبان پرداخت شده است.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی اشاره کرد: سهم سازمان برای ۸ ماه اول پرداختی ها ۹۱۷ میلیارد تومان است، ضمن اینکه تمامی محاسبات تسویه حساب ۶ ماه اول سال مربوط به پزشک خانواده روستایی و شهری برای ۴ هزار و ۱۱۲ مرکز جامع سلامت روستایی انجام شده است، پس به زودی سهم ۲۰ درصد باقیمانده نیز۶ ماه اول سال جاری در برنامه روستایی تسویه حساب کامل صورت خواهد گرفت.

منبع: