سارا شکری شهید مدافع سلامت شد

به گزارش طب اصیل لرستان «سارا شکری» پرستار خرم آبادی به خیل شهدای مدافع سلامت پیوست.
شهیده «سارا شکری» پرستار بیمارستان عشایر خرم آباد بر اثر مبتلا شدن به کرونا به جمع مدافعان سلامت پیوست. او دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد بود و روز گذشته بر اثر مبتلا شدن به کرونا به شهادت رسید.
پیش از این «زهرا شیرویه»، «سمیه خیرالهی»، «زهرا جودکی کوماس» و «حسین بازوند» از کادر درمان لرستان به علت مبتلا شدن به کرونا به شهادت رسیدند.
روحش شاد