مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از ۸۵ میلیون دز فراتر رفت

طب اصیل: بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از ۸۵ میلیون دُز فراتر رفت.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، و طبق گزارش مذکور تا کنون ۵۲ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۴۰ نفر دُز اول، ۳۳ میلیون و ۸۸ هزار و ۹۴۰ نفر دُز دوم و ۸۱ هزار و ۵۳۷ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
بنابراین مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۸۵ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۱۷ دُز رسیده است.
این در حالیست که در شبانه روز گذشته، ۷۶۱ هزار و ۵۳۷ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.

منبع: