به مناسبت روز جهانی رادیولوژی در ۲۰۲۱ انتخاب شد شعار مراقبت فعال از بیمار با تم رادیولوژی مداخله ای برای یک سال کرونایی

به گزارش طب اصیل هر ساله در تاریخ ۸ نوامبر ˮروز جهانی رادیولوژیˮ گرامی داشته می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، رادیولوژیست ها و متخصصان در رابطه با رادیولوژی هر ساله از سال ۲۰۱۲ میلادی در تاریخ ۸ نوامبر “روز جهانی رادیولوژی” (IDoR ۲۰۲۱) را گرامی می دارند.
این روز با سالروز کشف اشعه ایکس توسط “ویلهلم کنراد رونتگن” مصادف است.
روز جهانی رادیولوژی بعد از روز اروپایی رادیولوژی که یکبار در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ گرامی داشته شد، تعیین شده است.
به گزارش “هِلث مَنجمنت”، هدف این روز ترویج نقش تصویربرداری پزشکی در مراقبت های بهداشتی مدرن، آگاهی از ارزش نقش رادیولوژی در کمک به مراقبت ایمن از بیمار و بهبود درک چگونگی کمک رادیولوژیست ها و فن آوران رادیولوژی به مراقبت های بهداشتی از افراد است.
هر ساله یک مبحث (تِم) متفاوت با تمرکز بر یکی از زیرشاخه های تخصصیِ این رشته برای این مناسبت جهانی همچون سایر مناسبت ها انتخاب می شود.
سال جاری و در دهمین سالروز این روز جهانی، مبحث “رادیولوژی مداخله ای” با شعار “مراقبت فعال از بیمار” انتخاب شده است. این مورد با عنایت به چالش های مراقبت های بهداشتی بوجود آمده ناشی از همه گیری کووید۱۹ انتخاب شده تا بر اهمیت نقش تصویربرداری در پزشکی، مراقبت روزانه از بیمار و مبارزه با همه گیری تاکید کند.
رادیولوژی مداخله ای یک زیرشاخه تخصصی در رادیولوژی به حساب می آید که درحال پیشرفت بوده و به بیماران در بهبودیشان کمک کرده و از آنها محافظت می کند.

منبع: