بابایی کارنامی: پیگیر تبدیل وضعیت پرستاران متخصص در مجلس هستیم

به گزارش طب اصیل نایب رییس کمیسیون مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشقدم شدن وزارت بهداشت برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی امیدوارکننده است، اما کافی نیست.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «پیشقدم شدن وزارت بهداشت برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی امیدوارکننده است، اما کافی نیست.
بکارگیری شرکتی حداکثر برای نیروهای خدماتی قابل پذیرش است نه نیروهای متخصص پرستار، بطور قطع پیگیر این تبدیل وضعیت در مجلس هستیم.»

منبع: