مقام صلیب سرخ: تنها راه رفع گرسنگی افغان ها، رفع تحریم های بانکی است

به گزارش طب اصیل رئیس عملیاتی صلیب سرخ جهانی اظهار داشت: ˮتحریم های اقتصادی در افغانستان بحران زده، مشکلات را بیشتر کرده و راه پیشگیری از گرسنگی شهروندان آن رفع تحریم های اقتصادی و بانکی است تا راه های انتقال کمک های مالی جهانی به مردم این کشور بحران راه میسر شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از خبرگزاری ایرنا از تارنمای شبکه بی بی سی، دومینیک ستیلهارت’ از کشورهای امدادرسان خواست تا برای پیشگیری از سوء تغذیه مردم افغانستان راه های انتقال پول به این کشور را پیدا کنند.
برپایه این گزارش، وی که در جریان سفر اخیرش به افغانستان از کودکان این کشور دیدن کرد و آنها را بسیار گرسنه یافت، وعده داد طبق یک طرح امدادرسانی برای شش ماه آینده برای ساخت ۱۸ بیمارستان مهم در افغانستان مساعدت کند و در عین حال حقوق ۵ هزار نیروی بهداشت و درمان این بیمارستان را هم تأمین کند.
روز گذشته بود که سازمان ملل درمورد فروپاشی سیستم بانکی افغانستان اخطار داده بود. بر طبق این گزارش نتایج این فروپاشی بسیار گسترده خواهد بود.
سخنان این مسئول صلیب سرخ در حالی مطرح می شود که سازمان ملل درمورد گرسنگی شدید ۲۲ میلیون نفر در زمستان پیش رو در افغانستان اخطار داده بود.
از زمان سرنگونی دولت تحت حمایت غرب در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، غربی ها برای تداوم کمک هایشان به افغانستان شرط گذاشته اند، دارایی های خارجی افغانستان را مسدود و اعلام نموده اند منتظر رفتار و سیاست های گروه طالبان هستند. بنابراین افغانستان با چالش های اقتصادی جدی روبرو شده و کارشناسان نسبت به وخامت اوضاع انسانی در این کشور اخطار داده اند.
از زمان حضور طالبان در راس قدرت افغانستان فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ افزایش پیدا کرده و دیگر سازمان های امدادرسان هم درحال تشدید فعالیت هایشان هستند.
براساس این گزارش، در حالیکه افغانستان با بحران رو به رو هست نماینده سازمان ملل کمک ها برای افراد نیازمند را کافی ندانسته است.
طالبان بارها از آمریکا خواست تا ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه های افغانستان را آزاد کنند، اما مقامات آمریکایی از اهداء این پول به طالبان سرباز می زنند.
حتی روز شنبه هم رابرت ماردینی مدیرکل کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام نمود که حمایت جامعه جهانی از گروههای امدادرسان برای عرضه خدمات اولیه در افغانستان امری مهم و ضروری به حساب می آید.
وی ضمن درخواست از جامعه جهانی برای تعامل با گروه طالبان اخطار داد که فعالیت گروههای امدادرسان به تنهایی نمی تواند مانع از بروز بحران انسانی در افغانستان شود.
ماردینی اضافه کرد: سازمان های امدادرسان و امور بشردوستانه با پیوستن به نیروهای دیگر می توانند کارهای بیشتری انجام دهند. این سازمان های امدادرسان فقط می توانند راهکارهای موقتی ارائه نمایند.
سازمان ملل به تازگی اعلام نمود که بودجه ای را اختصاص داده تا مستقیما به افغان ها عرضه شود که به قول مدیرکل صلیب سرخ جهانی مشکلات را برای سه ماه حل وفصل می کند.
ماردینی تصریح کرد که ۳۰ درصد از جمعیت ۳۹ میلیونی افغانستان با سوتغذیه شدید روبرو هستند و ۱۸ میلیون نفر هم به کمک های انسانی یا حفاظت نیاز دارند.
این مقام ارشد صلیب سرخ گفته بود که هیچ سازمان امدارسان و بشردوستانه ای نمی تواند برای حل مشکلات کشوری جایگزین اقتصاد آن کشور شود.
افغانستان که در سالهای اخیر و اشغال کشور از جانب نیروهای غربی با وضعیت انسانی پیچیده ای روبرو بود بعد از کنترل کشور توسط گروه طالبان با مشکلات بیشتری روبه رو شده که کمک فوری جامعه جهانی را می طلبد.
منبع: