معاون فنی مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت اعلام کرد شروع مدیریت هوشمند محدودیت های کرونائی

معاون فنی مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت جزییات اجرای سامانه هوشمند مدیربت کرونا را تشریح نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، مهندس محسن فرهادی، اظهار داشت: برمبنای الزامات ۵ گانه مصوب ستاد ملی کرونا دو مولفه اصلی کنترل واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها مقرر است برمبنای سامانه صورت گیرد. الزامات در حقیقت مخصوص کارکنان دولت، واحدهای صنفی، صنعتی و کارگاهی و مراکز آموزشی، مناسبت های ملی، مذهبی و آیینی و در نهایت ترددهای شهری و بین استانی است.
وی ادامه داد: طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها بر پایه سامانه امید از امروز از کارکنان دولت شروع شده و در فازهای بعدی به ترددهای درون شهری و واحدهای صنفی، ترددهای برون شهری و مراکز آموزشی و تحقیقاتی می رسد. برای هرکدام از گزینه ها الزاماتی وجود دارد که متاسفانه اگر واحدهای صنفی به دور از رعایت پروتکل ها و عدم الزام واکسیناسیون فعالیت کنند، دستگاه ناظر حداکثر تا ۳۰ روز امکان پلمب واحد را دارد.
او اشاره کرد: از امروز کارکنان دولت اگر بدون تزریق واکسن در محل کار حاضر شوند مشمول مجازات هایی می شوند که سازمان امور استخدامی آنها را ابلاغ و اعلام نموده است.
فرهادی درباره نقش وزارت بهداشت در اجرای این طرح، افزود: طبق این طرح وزارت بهداشت علاوه بر نظارت ها و وظایف سازمانی خود ناظر عالی بر اجرای طرح است ؛ یعنی ما واحدهای صنفی و اتاق اصناف را کنترل می نماییم و دستگاه های دیگر که باید وظایف خودرا انجام دهند را رصد می نماییم.
وی که در یک برنامه خبری تلویزیونی صحبت می کرد، اظهار داشت: بطور کلی هر دستگاهی در زمینه خود ناظر است و ما علاوه بر وظایف ذاتی بعنوان ناظر عالی عمل می نماییم و گزارشات مستمر خود از رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون را به ستاد ملی کرونا ارائه می دهیم.