اختتام اجرای آزمایشی طرح پرستار پیگیر در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب

مقارن با هفته بزرگداشت مقام پرستار و در جهت هدف عرضه خدمات پرستاری جامعه محور، معاون پرستاری وزارت بهداشت از آخر اجرای آزمایشی طرح ˮپرستار پیگیرˮ اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر عباس عبادی، اظهار داشت: طرح پرستار پیگیری بمنظور اصلاح و بازتعریف فرآیندهای در رابطه با مدیریت بیماران مبتلا به بیماریهای غیرواگیر منتخب پس از ترخیص از بیمارستان، بعنوان یکی از راهبردها جهت ادامه مراقبت از بیمار خصوصاً در طول انتقال از بیمارستان به منزل با هدف ارتقای خودمدیریتی بیماران و افزایش تبعیت آنها از درمان، پیش گیری از چالش های بیمار و خانواده بعد از ترخیص و کاهش موارد بستری مجدد در شهریور ماه ۱۳۹۸ طراحی شد.
ایشان سپس اضافه کرد: تدوین نسخه اول دستورالعمل اجرائی این طرح از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ شروع و بعد از برگزاری جلسات گوناگون کارشناسی و بعد از عقد تفاهمنامه همکاری و تامین اعتبارات لازم از طرف معاونت پرستاری، در تیرماه ۱۳۹۹ به مراکز پایلوت طرح شامل دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان های مسیح دانشوری، لقمان و شهید مدرس)، شیراز (بیمارستان های شهید نمازی، قلب الزهرا (س) وشهید فقیهی) و بیرجند (بیمارستان رازی) ابلاغ گردید. در این فاز و بمنظور اجرای آزمایشی برنامه، بیماران مبتلا به بیماریهای غیرواگیر شامل نارسایی مزمن قلب، نارسایی مزمن انسدادی ریه و بیماران مبتلا به لطمه عروق مغزی، بعنوان گروه هدف انتخاب شدند.
عبادی ضمن اشاره به بازبینی های انجام شده در دستورالعمل اولیه طرح، اضافه کرد: نسخه سوم این دستورالعمل که با مشارکت مرکز بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت و دفتر بیماریهای خاص معاونت درمان ستاد وزارت تدوین و بیماری دیابت نیز به بیماریهای مشمول طرح پیگیری اضافه گردید، در تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۸ دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی کشور که پیش تر، متقاضی اجرای آن بودند، ابلاغ شد.
وی ضمن برشمردن فاکتورهای اثربخشی برنامه نظیر رضایتمندی گیرندگان خدمت، موارد بستری مجدد بیماران و خودمراقبتی آنها در منزل و مدلول داری آنها در اجرای آزمایشی طرح، اجرای کشوری آنرا بعنوان یکی از مسئولیت های ذاتی پرستاری، مورد تاکید قرار داد.
وی ضمن ابراز قدردانی از کوشش های باارزش و همراهی حوزه ریاست، معاونت درمان، مدیر و مجموعه پرستاری دانشگاه های مجری طرح، بر ضرورت انجام مطالعات بیشتر بمنظور بررسی هزینه اثربخشی این خدمات و امکان سنجی اضافه کردن خدماتی نظیر مراقبت های روانشناسی و معنوی، برون سپاری طرح به مراکز ارائه مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل و شمول سایر گروههای هدف نظیر کودکان و دیگر بیماریهای غیرواگیر و مزمن نظیر پرفشاری خون، تاکید و پیگیری اتصال طرح به مراقبت های بهداشتی اولیه در سطح اول خدمات را از برنامه های آتی این معاونت ذکر کرد.
بنابر اعلام وبدا، شایان ذکر است، اجرای طرح مذکور شامل چهار مرحله بررسی و ارزیابی بیمار، طراحی برنامه پیگیری بیمار بعد از ترخیص، ارائه خدمات و مراقبت های لازم همچون آموزش به بیمار و خانواده، ارائه خدمات ارجاع، پیگیری و در نهایت، ارزشیابی بوده است.

منبع: