رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران: کیت های امیکرون به میزان کافی تامین و در مراکز تشخیصی توزیع شد

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اظهار داشت: کیت های امیکرون به اندازه کافی در کشور تامین شده و دراختیار مراکز تشخیصی قرار داده شده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، مهندس سید حسین صفوی با بیان این مطلب اضافه کرد: پس از شیوع ویروس کرونا ظرفیت تولید کیت های تشخیصی در کشور وجود نداشت. در ابتدا کیت های تشخیصی بصورت وارداتی تامین شد و شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی که درباب کیت های آزمایشگاهی فعالیت داشتند آغاز به تولید این کیت ها کردند.

ایشان سپس اظهار داشت: از آنجا که تست و رصد کرونا بسیار اهمیت داشت پس تعداد زیادی تست کرونا در کشور صورت گرفت و کیت های آزمایشگاهی برای تشخیص کرونا بوسیله شرکت های داخل کشور تامین شد و تعداد خیلی از این کیت ها به دانشگاه های علوم پزشکی کشور توزیع شد.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در ادامه اضافه کرد: درباب کیت های امیکرون هم هم اکنون شرکت های تولید کننده کیت های آزمایشگاهی در حال تولید هستند و برخی از این کیت های تولید شده در اختیار دانشگاه های کشور قرار می گیرد و مراکز تشخیصی و آزمایشگاه ها می توانند این تست را انجام بدهند.

بنابر اعلام وبدا، وی همین طور اظهار داشت: ما روزانه در کشور بیش از ۱۵۰ هزار تست انجام می دهیم و برای تشخیص کرونا، کیت هایی که در کشور وجود دارد کفایت می کند و می تواند کرونا را تشخیص دهد.

صفوی در آخر اظهار داشت: از جهت الگوهای اپیدمیولوژیک تشخیص نوع ویروس هم اهمیت دارد و کیت های امیکرون به اندازه کافی تامین شده و دراختیار مراکز تشخیصی قرار داده شده است.