قندی که موجب ظهور یکی از تهاجمی ترین ابرمیکروب ها می شود

طب اصیل: خراسان رضوی تعدادی از افزودنی های قندی که در چندین غذا استفاده می شود، می تواند به گسترش یک ابرمیکروب خطرناک منجر شود.

به نقل از ساینس آلرت، مقصر اصلی قند ترهالوز است که در غذاهایی مانند میان وعده های غذایی و آدامس یافت می شود. اگر این یافته ها تایید گردد، هشداری جدی است که حتی افزودنی های به ظاهر بی ضرر نیز می تواند هنگام افزودن به مواد غذایی موجب ایجاد مشکلات سلامتی شود.

در این مورد ترهالوز با ظهور ۲ سویه از باکتری کلستریدیوم سخت مرتبط می باشد و می تواند موجب اسهال، کولیت(التهاب مخاط روده)، نارسایی اندام ها و حتی مرگ شود.

افزایش سریع اشکال مقاوم به آنتی بیوتیک در سالهای اخیر به یک مشکل بزرگ برای بیمارستان ها تبدیل گشته و زمان آن با ظهور ترهالوز مطابقت دارد.

یکی از پژوهشگران به نام رابرت بریتون از کالج پزشکی بیلور در تگزاس آمریکا اظهار داشت: در سال ۲۰۰۰ ترهالوز بعنوان یک افزودنی غذایی در ایالات متحده برای برخی از غذاها از سوشی و سبزیجات گرفته تا بستنی تایید شد. حدود سه سال بعد گزارش های شیوع بیماری با این نوع افزایش پیدا کرد. عوامل دیگری نیز ممکنست در این ماجرا نقش داشته باشد اما به نظر ما ترهالوز یک محرک کلیدی است.

انواع باکتری کلستریدیوم سخت که بریتون به آن اشاره می کند، RT۰۲۷ و RT۰۷۸ است. هنگامی که پژوهشگران ژنوم این ۲ سویه را تجزیه و تحلیل کردند، توالی های DNA را یافتند که آنرا قادر می سازد دوزهای پایین قند ترهالوز را بطور موثری افزایش دهد. در حقیقت این باکتری های خاص به سبب ساختار ژنتیکی خود به ۱۰۰۰ برابر کمتر ترهالوز برای زنده ماندن نسبت به سایر گونه های کلستریدیوم سخت نیاز دارد.

دانشمندان برای ارزیابی یافته های خود روی موش های دارای سویه RT۰۲۷ آزمایش کردند. آنان دریافتند در گروهی که دوزهای پایین ترهالوز دریافت کرده اند، میزان مرگ و میر بسیار بالاتر بود و این مساله نه به سبب باکتری های بیشتر بلکه بدین سبب است که قند این باکتری ها را قادر می سازد تا ترکیبات سمی بیشتری تولید کنند.

آزمایش های بیشتر روی مایعات از سه روده انسانی نشان داد که RT۰۲۷ می تواند از مقادیر کمی ترهالوز رشد کند؛ در صورتیکه سایر سویه های باکتری اینطور نبود.

هنوز مطمئن نیستیم که ترهالوز به افزایش کلستریدیوم سخت کمک کرده اما نتایج تحقیق و زمان تایید این قند بعنوان یک افزودنی بسیار قانع کننده و برای تایید این ارتباط تحقیقات بیشتری لازم است.

بر اساس ارقام مرکز کنترل و پیش گیری از بیماری در ایالات متحده که در سال ۲۰۱۱ ثبت شده است، کلستریدیوم سخت مسئول نیم میلیون عفونت در طول سال و ۲۹ هزار مرگ در ۳۰ روز اول تشخیص بوده است. امیدواریم این تحقیق جدید بتواند به ما در یافتن راه هایی برای مقابله با آن کمک نماید.

یکی از پژوهشگران به نام جیمز کالینز از کالج پزشکی بیلور می گوید: این نوع باکتری سال ها بدون ایجاد شیوع عمده در افراد وجود داشته است. باکتری مزبور در دهه ۱۹۸۰ همه گیر یا بسیار کشنده نبود اما بعد از سال ۲۰۰۰ غالب و موجب شیوع گسترده شد.

یافته مهم این تحقیق درک این نکته است که قندی که زمانی برای مصرف انسان فوق العاده ایمن در نظر می شد، می تواند عواقب غیرمنتظره ای داشته باشد.

این یافته ها در مجله Nature انتشار یافته است.

منبع: