تصمیم شورای معین شورایعالی فضای مجازی؛ پیگیری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی بوسیله مجامع بین المللی

شورای معین شورای عالی فضای مجازی درباره پیگیری بین المللی نقض حقوق کاربران در فضای مجازی و عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در مقابل ملت ایران، تصمیم گرفت.
به گزارش طب اصیل به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، «شورای معین» که برای تسهیل بررسی و جمع بندی مسائل روز پیش بینی نشده و برنامه های ملی در زمینه فضای مجازی و تسریع در تصویب مصوبات لازم در شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است، بعد از مدت ها توقف، مجدداً اجرا شد. امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نشست شورای معین شورای عالی فضای مجازی از پیگیری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی و عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در مقابل ملت ایران بوسیله مجامع بین المللی آگاهی داد. وی ادامه داد: در امتداد فرمایشات مقام معظم رهبری درباب عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در مقابل ملت ایران، چگونگی پیگیری نقض حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی در عرصه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. خوراکیان اظهار داشت: در این نشست گزارشی از رفتار خصمانه شبکه های اجتماعی خارجی با ملت ایران در موضوعات مختلف خصوصاً درباب عملکرد این شبکه ها در برخورد با پیام ها با عنوان «شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی» ارائه شده و مصادیق نقض حقوق کاربران و عدم پاسخگویی شبکه های اجتماعی خارجی به مطالبه حق کاربران عنوان شد. معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد: برمبنای تصمیم این شورا قرار شد تا موضوع در مجامع بین المللی و حقوقی پیگیری شده و همکاریهای منطقه ای با سایر کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجهند، تقویت شود. وی ادامه داد: همین طور تقویت پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی، توسعه محتوای داخلی و ارتقای سواد فضای مجازی در سطح عموم نیز همچون محورهای مورد گفتگو در این جلسه بود که برمبنای آن بر تقسیم کار ملی در این عرصه تاکید گردید.