چگونه از مبتلاشدن به زوال عقل زنان مسن پیشگیری کنیم؟

خراسان رضوی برمبنای تحقیق جدیدی که توسط پژوهشگران دانشکده پزشکی کک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا انجام شده است، بنظر می رسد بهبود کیفیت هوا، زوال شناختی و خطر مبتلاشدن به زوال عقل در زنان مسن را کم می کند.
به نقل از نیو مدیکال نیوز، نتایج تحقیقات نشان داده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در مراحل پایانی زندگی با خطر بیشتر مبتلاشدن به زوال عقل مرتبط می باشد اما تا حالا مشخص نبود که بهبود کیفیت هوا چگونه بر سلامت مغز تاثیر می گذارد.
دکتر شینوی وانگ، محقق و استادیار تحقیقات مغز و اعصاب در دانشکده پزشکی کک اظهار داشت: «نتایج تحقیق ما مهمست برای اینکه یکی از نخستین تحقیقاتی است که نشان میدهد کاهش آلودگی هوا در طول زمان ممکنست با کاهش احتمال مبتلاشدن به زوال عقل برای سلامت مغز زنان مسن مفید باشد. پیام مهم این است که کاهش قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا می تواند پیری سالم تر مغز را افزایش دهد.»
ارتباط بین کیفیت هوا و سلامت مغز
پژوهشگران با بهره گیری از داده های موسسه ملی سلامت، ارتباط بین کاهش آلودگی هوا و ایجاد زوال عقل را در میان زنان ۷۴ تا ۹۲ ساله تجزیه و تحلیل کردند.
به بانوانی که در ابتدای تحقیق گرفتار زوال عقل نبودند، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ تست های عملکرد شناختی سالانه داده شد تا مشخص شود که آیا آنان گرفتار زوال عقل شده اند یا خیر. گروه تحقیق با بهره گیری از آدرس خانه شرکت کنندگان، مدلهای ریاضی را برای برآورد سطوح آلودگی هوا در این مکان ها در طول زمان ایجاد کردند.
در بین بانوانی که در مناطقی با بیشترین کاهش در دو نوع آلاینده هوا یعنی ذرات ریز (PM۲.۵) و آلاینده در رابطه با ترافیک دی اکسید نیتروژن (NO۲) زندگی می کردند، خطر زوال عقل به ترتیب ۱۴ درصد و ۲۶ درصد کاهش داشت. مزایای آلودگی هوای کمتر باوجود تفاوت بین شرکت کنندگان در تحقیق از نظر سن، منطقه جغرافیایی، زمینه اجتماعی-اقتصادی، عوامل خطرزای قلبی عروقی و ژنوتیپ آپولیپوپروتئین E (پروتئینی است که در متابولیسم چربی ها در بدن نقش دارد و در بیماری آلزایمر و بیماریهای قلبی عروقی دخیل است) ثابت بود.
وانگ می گوید: «نتایج ما نشان میدهد که این مزایا شاید در زنان مسن تر حتی افرادی که در معرض خطر بیشتر زوال عقل هستند، فراگیر باشد».