معاون آموزشی وزارت بهداشت: پیشرفت کشور در زمینه توسعه فناوری نانو، غرورآفرین است

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ورود مقوله فناوری نانو به برنامه های آموزشی رشته های مختلف علوم پزشکی استقبال و پیشرفت کشور در زمینه توسعه فناوری نانو را غرورآفرین توصیف کرد.
به گزارش طب اصیل به نقل از خبرگزاری ایرنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابوالفضل باقری فرد، ضمن بازدید از نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناوری نانو ایران در ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ‬ پیشرفت های کشور در زمینه فناوری نانو را غرورآفرین دانست و از ورود فناوری نانو به رشته های مختلف علوم پزشکی استقبال کرد.
وی با تاکید بر لزوم آشنایی دانشجویان پزشکی با حوزه فناوری نانو اشاره کرد: تاسیس دکتری فناوری محور با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، پیشنهاد مطلوبی است که می تواند محقق شود.
گفتنی است، در این بازدید سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو نیز ضمن معرفی تاریخچه شروع برنامه توسعه فناوری نانو در کشور و برنامه های ستاد به تشریح دستاوردهای پژوهشگران، فناوران، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور پرداخت.
در اختتام این بازدید، محصولات فناوری نانو موجود در بازار عرضه شدند.