معاون درمان وزارت بهداشت: زنگ خطر اومیکرون در کشور به صدا درآمده است

به گزارش طب اصیل تهران _ایرنا_ معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: هم اکنون میزان کل مراجعین سرپایی و بستری تفاوت نکرده، اما تعداد تست های مثبت بالا رفته و این یک زنگ خطر است، بدین جهت تمام مراکز باید در حالت آماده باش قرار گیرند.
به گزارش طب اصیل به نقل از خبرگزاری ایرنا از وبدا، دکتر سعید کریمی، در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار داشت: عنوان برنامه در دست اقدام وزارت بهداشت در دولت سیزدهم، “طرح عدالت و تعالی نظام سلامت” است، چونکه فسلفه وجودی ما تکریم ارباب رجوع است و تمام توان ما باید در جهت ایجاد رضایت، افزایش عدالت و ارتقای کیفیت خدمات باشد.
وی اضافه کرد: باوجود وجود محدودیت های منابع و مشکلات، ضمن بررسی ظرفیت ها باید به تمامی منابع با دید افزایش راندمان نگریست.
کریمی اظهار داشت: فساد ستیزی در هر حوزه ای معنای خاص خودرا دارد. در زمینه درمان، نظارت در تمام ابعاد باید جدی گرفته شود.
وی افزود: علاوه بر اعتباربخشی که باید بصورت جدی دنبال شود، موضوع خود نظارتی نیز پیشنهاد ماست که در فواصل زمانی توسط مراکز و ستاد صورت خواهد گرفت.
معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: توزیع تمام تجهیزات پزشکی بر طبق سامانه دادپا خواهد بود. درخواست ها بوسیله این سامانه برای ما ارسال شده و به شیوه علمی این توزیع صورت خواهد گرفت.

منبع: