رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد رفع کمبود پزشک در مناطق محروم، نیازمند کار جدی مجلس و دولت

به گزارش طب اصیل رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به مشکلات پزشکان متخصص طرحی در مناطق دورافتاده و محروم و عدم تأمین منابع مورد ضرورت جهت ماندگاری پزشکان در این مناطق، اظهار داشت: اگر می خواهیم کار جدی انجام دهیم، باید به صورت منطقی همه اضلاع شامل مجلس، سازمان های بیمه گر، سازمان برنامه و بودجه و.. کنار هم نشسته و به صورت جدی، واقعی و منطقی این مشکلات را حل کنند؛ صرف تدوین قانونی که زیرساخت ها و الزاماتش دیده نشده است، مشکل را حل نکرده و فشار مضاعفی را به وزارت بهداشت وارد می نماید.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر رئیس زاده در همایش بانوی طبیب، اظهار داشت: طبیب زن و طبیب مادر جایگاه ویژه ای دارد که هم باید نقش مادری و همسری را به خوبی ایفا کند و هم بعنوان یک طبیب در خدمت بیمارانش باشد که وظیفه مقدس مضاعفی است. از نزدیک شاهدیم که هم دوران تحصیل، دوران طرح و ادامه کار در حوزه پزشکی برای خانم ها بخصوص اگر متاهل باشند و دارای فرزند، دوران دشواری است. شاید لازم باشد به صورت ویژه ای به نقش زنان و مادران طبیب پرداخته شود و دشواری ها و زحمات آنها دیده شود. جایگاه این افراد غیرقابل انکار و غیرقابل جایگزینی است. در خیلی از کشورها بخصوص با حساسیت های اخلاقی، فرهنگی و مذهبی که داریم، جای زنان پزشک را به سادگی نمی توان پر کرد.
وی به مشکلات نیروهای متخصص طرحی اشاره نمود و اضافه کرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باید تلاش کنند که تسهیلاتی را برای زنان، همسران و مادران پزشک و کادر درمان ایجاد کنند. شرایط هم دشوار است؛ بعنوان مثال از یک جهت در یک منطقه محروم متخصص زنان و زایمان به شدت نیاز است، اما از طرفی پرداختی ها و هزینه هایی که باید تامین گردد تا یک نفر با فراغ بال و انگیزه به منطقه ای رفته و خدمت کند، فراهم نمی نماییم. بر این اساس سیستم بهداشتی و درمانی چاره ای ندارد جز این که باید از نیروی طرحی استفاده نماید که نیروی طرحی هم گاهی متاهل است، فرزند دارد، همسرش در جای دیگری مشغول کار است، حال باید او را به طرح در منطقه ای دورافتاده یا مرزی بفرستیم که آیا بتواند همسر و فرزندش را با خود ببرد یا خیر.
رئیس زاده افزود: دارد روی این موضوعات کار می شود، اما از آنجاییکه قیمت و ارزش واقعی خدمات دیده نمی گردد و سازمان های بیمه گر ما حق جامعه پزشکی را آنطور که باید و شاید پرداخت نمی کنند، فشار این مورد در بعضی رشته ها و مناطق بر دوش نیروهای طرحی یا همکارانی است که سال هاست آنجا هستند و کسی نیست که جایگزینش شود. حتما باید وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و مجلس شورای اسلامی تلاش کنند تا این مشکلات را حل کنند.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزو نخستین کسانی هستند که نسبت به کمبود پزشک بخصوص پزشک خانم و بخصوص متخصصین زنان و زایمان، اطفال و کودکان واکنش نشان داده و کمبود آنها را در مناطق حوزه انتخابیه شان می بینند و انتظار دارند که هم پزشک در دسترس باشد، هم طرح انطباق رعایت شود و… ؛ درحالیکه باید قوانینی وضع شود که جوانب و مشکلات یک پزشک بخصوص پزشکان خانم دیده شود. از طرفی هم منابع لازم برای فرستادن افرادی که حاضرند به مناطق دورافتاده روند و مشکلی ندارند، فراهم نمی نماییم. بعد به وزارت بهداشت فشار می آوریم که باید نیرو تأمین کنید و از سویی هم اعلام می نماییم که قانون هم باید اجرا شود که یک پزشک زن، در کنار همسر و فرزندانش باشد، اما از طرفی هم می گوییم بودجه نداریم که پزشک دیگری را به فلان منطقه بفرستیم.
رئیس زاده اظهار داشت: ازاین رو معضلاتی در این عرصه وجود دارد که اگر می خواهیم کار جدی انجام دهیم، باید به صورت منطقی همه اضلاع شامل مجلس و نمایندگان مجلس، سازمان های بیمه گر، سازمان برنامه و بودجه و.. کنار هم نشسته و به صورت جدی، واقعی و منطقی این مشکلات را حل کنند. وگرنه صرف تدوین قانونی که زیرساخت ها و الزاماتش دیده نشده است، مشکل را حل نکرده و فشار مضاعفی را به وزارت بهداشت وارد می نماید. وزارت بهداشت بودجه ندارد که فردی را با حقوق و دریافتی معقول به این مناطق ارسال نماید و کسی حاضر نیست برود. از سویی هم مسئولان استان ها و شهرها تاکید می کنند که در این مناطق کمبود وجود دارد، اما وزارت بهداشت چه می تواند انجام دهد؟.
وی تصریح کرد: این مسئله، یک معادله چند مجهولی است که پیشنهاد می کنم که همه دستگاههای مرتبط به کمک وزارت بهداشت آمده و اگر می خواهند مقام همکاران طبیب ما رعایت شود و چارچوب خانواده استقامت یابد، باید بنشینند و مطلب را به صورت ریشه ای حل کرده و الزامات آنرا ببینند.

منبع: