یک مسئول در معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: افزایش نظارت بر خدمات پزشکی و رعایت تعرفه ها در سال جدید

به گزارش طب اصیل سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمود: نظارت بر خدمات پزشکی و رعایت تعرفه ها بیشتر می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر سلیمان حیدری در دیدار با معاون و مدیران حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اظهار داشت: نظارت بر خدمات پزشکی و رعایت تعرفه ها افزایش می یابد.
وی در جریان بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان کودکان مردانی آذر در تبریز، ضمن نشستی به استماع گزارش عملکرد معاونت درمان در بخش نظارت و اعتباربخشی و بررسی مسائل و مشکلات مطروحه از سوی مسئولین اجرایی این معاونت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت.
وی بیان کرد: در دولت سیزدهم اصلی ترین مبنا برقراری عدالت بوده و پشتیبانی از قشر محروم و مستضعف در اولویت های کاری خواهد بود.
سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، اضافه کرد: نظارت ها باید به قدری دقیق و نتیجه گرا باشد که وقتی قشر مستضعف برای درمان به مراکز درمانی رجوع می کنند، با مشکلاتی نظیر دریافت مبلغ مازاد بر تعرفه مواجه نشوند.
حیدری در مورد اصلاح تعرفه ها، اظهار نمود: یقینا پاسخگویی به مطالبات چندین سال قبل در عرض چند ماه امکان پذیر نیست. اما اقدامات لازم شروع شده و تعرفه ها درحال اصلاح هستند.
بنابر اعلام وبدا، گفتنی است، حیدری در بازدید از مراکز درمانی ضمن عیادت از بیماران، در جریان اجرای فرآیندهای درمانی قرار گرفت.

منبع: