سازمان ملل متحد هشدار داد تأثیر تغییرات آب و هوایی بر دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب

به گزارش طب اصیل سازمان ملل متحد اخطار داد: تغییرات آب و هوایی، دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب را تهدید می کند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، سازمان ملل متحد روز گذشته (جمعه) اخطار داد که تغییرات اقلیمی به صورت قابل توجهی فشار بر دسترسی افراد به آب و سیستم تخلیه فاضلاب را افزایش خواهد داد، مگر این که دولت ها اقدامات بیشتری برای آماده سازی زیرساخت های کلیدی انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در امور اروپا (UNECE) اظهار داشت: هم اکنون تغییرات آب و هوایی چالش های جدی برای سیستم های آب و فاضلاب کشورهای سراسر جهان بوجود آورده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در امور اروپا اخطار داد: از کاهش دسترسی به آب و آلودگی منابع آبی گرفته تا صدمه به زیرساخت های فاضلاب، این خطرات به صورت قابل توجهی افزایش می یابد مگر این که کشورها اقدامات لازم را برای افزایش انعطاف پذیری بالا برند.
به گزارش سایت اطلاع رسانی سازمان ملل، تخمین زده می شود که بیشتر از یک سوم کشورهای اتحادیه اروپا تا ۲۰۷۰ تحت تنش آبی قرار گیرند، تا آن زمان تعداد افراد دیگری که تحت تأثیر قرار می گیرند (در مقایسه با سال ۲۰۰۷) به ۱۶ تا ۴۴ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در سطح جهان هم پیشبینی می شود هر یک درجه سانتیگراد افزایش ناشی از گرمایش جهانی منجر به کاهش ۲۰ درصدی منابع آبی تجدید پذیر شود که بر هفت درصد دیگر جمعیت تأثیر می گذارد.

منبع: