پوشش بیمه ای مادران حامله فاقد بیمه درمانی بدون انجام آزمون ارزیابی وسع

طب اصیل: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از برقراری پوشش بیمه برای مادران حامله و فرزندانشان تا سن ۵ سالگی، بدون آزمون ارزیابی وسع آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، محمد مهدی ناصحی، اظهار داشت: بیمه مادران حامله و فرزندان آنان تا سن ۵ سال مصوبه مجلس از سال قبل است که اجرائی کردیم و امسال هم ادامه دارد.
وی ادامه داد: با پیش بینی قانون همه مادران حامله فاقد بیمه درمانی و همین طور فرزندان آنان را تا ۵ سالگی بدون آزمون ارزیابی وسع تحت پوشش بیمه قرار می دهیم.
او اشاره کرد: البته پس از اتمام حاملگی مادر و ۵ سالگی کودک آزمون ارزیابی وسع انجام می شود.

منبع: