افزایش مراکز غربالگری هایپوتیروئیدی نوزادان در استان قم

به گزارش طب اصیل قم رییس مرکز بهداشت شهرستان با اشاره به افزایش مراکز غربالگری هایپوتیروئیدی و PKU نوزادان در استان قم اظهار داشت: باتوجه به اهمیت غربالگری پاشنه ای نوزادان در ۳ الی ۵ روزگی و همین طور بمنظور افزایش دسترسی همشهریان به مراکز غربالگری نوزادان، مرکز بهداشت شهرستان قم مبادرت به راه اندازی ۳ مرکز جدید غربالگری پاشنه ای پای نوزادان علاوه بر مراکز قبلی نموده است.
دکتر بهاره زارع رئیس مرکز بهداشت شهرستان ضمن اشاره به افزایش مراکز غربالگری هایپوتیروئیدی و PKU نوزادان در استان قم اظهار داشت: با عنایت به اهمیت غربالگری پاشنه ای نوزادان در ۳ الی ۵ روزگی و همینطور به منظور افزایش دسترسی همشهریان به مراکز غربالگری نوزادان، مرکز بهداشت شهرستان قم مبادرت به راه اندازی ۳ مرکز جدید غربالگری پاشنه ای پای نوزادان علاوه بر مراکز قبلی نموده است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان اضافه کرد: علاوه بر مراکز امام رضا(ع) واقع در امامزاده ابراهیم، ۱۲ فروردین در بلوار امام موسی صدر، کوچه ۲۱ و پردیس در پردیسان که تا کنون فعال بودند، ۳ مرکز غربالگری نجاتی واقع در انسجام، مرکز خازنی در نیروگاه و مرکز کهک در شهر کهک راه اندازی و در خدمت همشهریان گرامی می باشند.
زارع ضمن اشاره به اهمیت انجام غربالگری هایپوتیروئیدی و PKU نوزادان در ۳ الی ۵ روزگی بدو تولد اظهار داشت: با انجام این آزمایش ساده و تشخیص و درمان به موقع، از بروز عقب ماندگی جسمی و ذهنی شدید در نوزادان پیشگیری می شود.
او همینطور اضافه کرد: با رفتن به موقع (۳ تا ۵ روزگی تولد نوزاد) به مراکز غربالگری مذکور علاوه بر آموزش والدین در این حوزه، در صورت شناسایی مشکل در آزمایش اولیه، ارجاعات لازم به پزشک متخصص و آزمایشات تکمیلی صورت گرفته و راهنمایی های لازم به والدین عرضه می گردد.

منبع: