پوشش بیمه مبتلایان نورو فیبروماتوز در دستور کار سازمان بیمه سلامت ایران

طب اصیل: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام نمود که این سازمان باتوجه به مشکلات درمانی بیماران نورو فیبروماتوز و همین طور هزینه های گرانقیمت دارو و درمان این بیماری، آمادگی دارد پوشش بیمه بیماران نورو فیبروماتوز را بدون ارزیابی وسع در دستور کار قرار دهد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو تاکید کرده است: « با توجه به این که از وظایف مهم سازمان های بیمه گر پایه کاهش بار مخاطرات مالی بیماران با پوشش بیمه درمان و همین طور باتوجه به تاکید و دستور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص افزایش پشتیبانی از بیماران نورو فیبروماتوز این سازمان در صدد است تا ضمن تحت پوشش بیمه قراردادن این بیماران که فاقد هرگونه بیمه درمان هستند، اقداماتی همچون افزایش سطح دسترسی این بیماران به خدمات سلامت در بخش های دولتی و خصوصی، تدوین بسته جامع خدمات نظیر جراحی ها، توانبخشی، دندانپزشکی و پاراکیلینیک را در قالب بسته خدمات بیماران خاص و صعب العلاج مورد پیگیری و در اولویت قراردهد تا دراین زمینه بتواند کمک شایان توجهی را در ارائه خدمات سلامت برای این بیماران داشته باشد.»
روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ابراز امیدواری کرده است که «با توجه به نشست های برگزار شده بین این سازمان با انجمن پشتیبانی از بیماران نورو فیبروماتوز، این سازمان بتواند ضمن ایجاد تسهیلات بیمه ای و پوشش بیمه رایگان پایه برای این بیماران، پوشش بیمه تکمیلی آنان را نیز با حمایت خیرین حوزه سلامت و کمک انجمن پشتیبانی از بیماران نورو فیبروماتوز برقرار کند.»