احتمال ادامه روند افزایشی کرونا همزمان با پایان سفرهای نوروزی

طب اصیل: به گزارش طب اصیل، معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به احتمال ادامه روند افزایشی کرونا همزمان با پایان سفرهای نوروزی، اظهار داشت: یکی از موارد بسیار موثر و کمک کننده که می تواند تا حدی از روند فزاینده بیماری پیشگیری کند استفاده از ماسک است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر حسین فرشیدی، با اشاره به آمار افزایشی بروز کرونا در کشور، اظهار داشت: همزمان با بازگشت مردم از دور دوم سفرهای نوروزی شاید این آمار افزایشی بیشتر هم شود بنابراین؛ تاکید می نماییم مردم از ماسک بهره گیرند.
وی ادامه داد: سفرهای هوایی این روزها بیشتر شده است و متاسفانه در این سفرها شاهد می باشیم که میزان استفاده از ماسک بسیار کم شده است و حتی مهمانداران و کادر پرواز هم از ماسک استفاده نمی کنند.
او اشاره کرد: یکی از موارد بسیار موثر و کمک کننده که می تواند تا حدی از روند فزاینده بیماری پیشگیری کند استفاده از ماسک است.

منبع: