این جنین حاصل پیوند انسان و موش است!

به گزارش طب اصیل، دانشمندان جنین هایی را پرورش داده اند که بیشتر از این که انسان باشد، موش است.
تینا مزدکی_ با کمی کمک، سلول های بنیادی انسانی می توانند خویش را به جنین های درحال رشد موش ببافند و کبد درحال رشد، قلب، شبکیه چشم و خون را پر کنند. سلول های ضعیف انسانی علاقه ای به رشد در حیوانات دیگر ندارند. اما در یکی از جنین های جدید موش، ۴ درصد از سلول های آن انسان بودند، که کامل ترین ترکیب بین انسان و موش تابحال است.
خوان کارلوس ایزپیسوآ بلمونته، زیست شناس رشدی در موسسه مطالعات بیولوژیکی سالک در لاجولا، کالیفرنیا، می گوید: «این سطح از یکپارچگی برای من بسیار قابل توجه است. اگر دانشمندان دیگر بتوانند این یافته ها را تکرار کنند، پیشرفت بزرگی است.»
چنین دستاوردهایی می توانند نشان دهند که چگونه یک سلول می تواند کل ارگانیسم را ایجاد نماید. حیوانات انسانی تر هم می توانند در مطالعه بیماری هایی مانند مالاریا که افراد را بیشتر از سایر حیوانات تحت تاثیر قرار می دهند، پرارزش باشند و با پیشرفت های بیشتر، این نمونه ها در نهایت می توانند منبعی از اندام های انسان باشند.
جیان فنگ، عصب شناس و زیست شناس سلول های بنیادی، می گوید موفقیت روش جدید به زمان بندی بستگی دارد. برای رشد و نمو در جنین موش، ساعتهای رشد سلول های بنیادی انسان باید به مرحله اولیه ای به نام مرحله ساده برگردانده شود. فنگ از دانشگاه بوفالو در نیویورک می گوید: «شما باید اساساً سلول های انسانی را به آن مرحله برگردانید».

فنگ و همکارانش با خاموش کردن پروتئینی به نام mTOR به مدت سه ساعت، ساعت سلول های بنیادی را تنظیم مجدد کردند. این درمان کوتاه، سلول ها را شوکه کرد و احتمالا توانایی آنها را برای تبدیل شدن به هر سلولی در بدن بازیابی کرد.
محققان ۱۰ تا ۱۲ سلول از این سلول های بنیادی انسانی جوان تر را به جنین های موش حاوی حدود ۶۰ تا ۸۰ سلول موش تزریق کردند و به جنین ها اجازه دادند به مدت ۱۷ روز رشد کنند.
از نظر ظاهری، این جنین ها باوجود داشتن سلول های انسانی به صورت طبیعی رشد کردند. با شمارش DNA که مختص موش یا انسان بود، محققان دریافتند که سلول های انسانی بین ۰.۱ تا ۴ درصد از کل سلول های جنین را می سازند.
سلول های انسانی خویش را به بافت های درحال رشد موش پیوند می زنند که قرار بود به کبد، قلب، مغز استخوان و خون تبدیل شوند. محققان دریافتند گلبول های قرمز خون انسان بخصوص در این جنین های موش فراوان بود. تعداد کمی از سلول های انسانی در بافتی که مغز را می سازند، ظاهر شدند. یک جنین دارای انبوهی از گیرنده های نور انسانی بود، سلول های چشمی که به تشخیص نور کمک می کنند.
تا آنجاییکه محققان می توانستند بگویند، هیچ سلول انسانی در بین سلول هایی که به تشکیل اسپرم و تخمک ادامه می دهند، نبود. ظرفیت نمونه ها برای تولید مثل یکی از مسائل اخلاقی نگران کننده در مورد موجودات است که دانشمندان هنوز در کوشش برای کشف آن هستند.
منبع: sciencenews
بیشتر بخوانید: این بلا بعد از مرگ بر سر مغز اینشتین آمد!/ عکس سوسک های متفاوتی که جان انسان را نجات می دهند / عکس ۲۲۷۲۲۷

منبع: