این هوش مصنوعی می تواند دقیق تر و سریع تر سرطان را تشخیص دهد

به گزارش طب اصیل، دیجیاتو نوشت: این ابزار می تواند بسیار سریع تر و دقیق تر سلول های سرطانی را تشخیص دهد.
محققان یک ابزار هوش مصنوعی برای تجزیه وتحلیل سریع تصاویر پزشکی بوجود آورده اند. این هوش مصنوعی بافت ها و فعالیتهای ژن های بیمار را می تواند با دقت و سرعت زیادی شناسایی و تفسیر کند. این ابزار به پزشکان کمک می نماید تا در مواقعی که زمان اندکی برای شناسایی بیماری دارند، تمرکز خویش را بر جنبه های دیگر وضعیت بیمار بگذارند. این ابزار در تشخیص سرطان های پنهان هم کمک بسیاری می کند.
بیشتر بخوانید: ارتباط گروه خونی و خطر سکته زودهنگام برپایه مقاله منتشرشده در نیچر، محققان دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا ابزار هوش مصنوعی به نام iStar توسعه داده اند که می تواند به پزشکان در تشخیص و درمان بهتر سرطان هایی که بسیار تشخیص آنها دشوار می باشد، کمک نماید.
ابزار هوش مصنوعی جدید برای تشخیص سرطان در تکنیک تصویربرداری جدید، هوش مصنوعی نماهایی با جزئیات دقیق از سلول های منفرد به پزشکان عرضه می دهد؛ همینطور این ابزار نمای وسیع تری از نحوه عملکرد ژن های افراد را در اختیار پزشکان می گذارد تا بتوانند سلول های سرطانی را ببینند، که درغیر این صورت ممکن بود تقریبا هیچگاه دیده نشوند. همینطور این ابزار برای پس از جراحی های سرطان هم به کار می آید تا پزشکان ببیند آیا بیمار به سطح سلامتی مقبول رسیده است یا خیر.
پاتولوژی سلول های سرطانی با کمک iStar