یک گام فاصله تا کشف پادزهر مرگ

به گزارش طب اصیل، دانشمندان به تازگی نشانگرهای بیولوژیک غیرمعمولی را شناسایی کرده اند که می تواند اسرار طول عمر انسان را در اختیارشان قرار دهد.

غزال زیاری: نشانگرهای زیستی هیچگاه دروغ نمی گویند و الان با پیشرفت علم، راهکارهای گوناگونی در رابطه با افزایش طول عمر انسان به دست آمده است.

تیمی از محققان سوئدی، مطالعه ای را بر روی خون (نشانگرهای زیستی موجود در خون) ۴۴ هزار فرد بالای ۶۴ سال انجام دادند (که حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها بالاتر از ۱۰۰ سال سن داشتند). نتایج این مطالعه در GeroScience انتشار یافته و بزرگترین مجموعه داده های افراد به حساب می آید که میتوان در آن به بررسی و مقایسه شاخصهای خونی افرادی با عمر طولانی با افرادی با عمر کوتاه تر پرداخت.
تاثیر عوامل ژنتیک و سبک زندگی بر طول عمر
دانشمندان در حین انجام این بررسی، به مغایرت های گوناگونی رسیدند. در مقاله انتشار یافته می خوانیم: « تفاوت در مقادیر نشانگرهای زیستی بین افراد صدساله و غیرصدساله در بیشتر از یک دهه پیش از مرگشان مبین اینست که عوامل ژنتیکی و یا احیانا قابل تغییر شیوه زندگی، در سطوح نشانگر زیستی انعکاس یافته و امکان دارد نقش مهمی را در طول عمر استثنایی افراد ایفا کند.»

منبع: