مدیرکل امور مالیاتی گلستان خبر داد: معرفی ۵۰ پزشک گلستان به دستگاه قضا

طب اصیل: به گزارش طب اصیل، گلستان مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اعلان اینکه در ۱۰ ماه گذشته ۵۰ پزشک استان به سبب عدم نصب دستگاه های پذیرنده بانکی با … Read More

بررسی عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون حمایت از خانواده عیسی زاده: تقویت بنیان خانواده منجر به کاهش لطمه های اجتماعی می شود

به گزارش طب اصیل، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: هدف از تصویب قانون جوانی جمعیت تقویت نهاد خانواده است که اساسا یکی از مثبت ترین نتایج آن … Read More