نیکزاد عنوان کرد؛ مبنای حمایت سازمان غذا و دارو از شرکت های دانش بنیان

طب اصیل: مشاور رییس سازمان غذا و دارو در امور دانش بنیان ضمن اشاره به تفاهمنامه منعقد شده با معاونت علمی ریاست جمهوری، مبنای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان … Read More