سازمان ملل متحد هشدار داد تأثیر تغییرات آب و هوایی بر دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب

به گزارش طب اصیل سازمان ملل متحد اخطار داد: تغییرات آب و هوایی، دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب را تهدید می کند.به گزارش طب اصیل به نقل از … Read More

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: برای سفرهای نوروزی به ثبت نام در هیچ سامانه ای نیاز نیست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره نحوه فعالیت سامانه ˮایران منˮ در حوزه کنترل ترددها و سفرهای نوروزی توضیح داد. دکتر عباس شیراوژن در گفت و گو با ایسنا، … Read More