دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور؛ منطقه آزاد چابهار برای راه اندازی بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی آمادگی دارد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ضمن اشاره به مشکلات مختلف چابهار درمورد کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، اظهار داشت: در صورت همکاری وزارت بهداشت، منطقه آزاد چابهار … Read More