سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد؛ کاهش آمار مبتلاشدن به هپاتیت در بین اهدا کنندگان خون

طب اصیل: سخنگوی سازمان انتقال خون، از کاهش آمار مبتلاشدن به هپاتیت در بین اهدا کنندگان خون آگاهی داد.
بشیر حاجی بیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درصد موارد مثبت تاییدی هپاتیت B در خون های اهدایی کشور و در بین اهدا کنندگان، در سال ۱۳۸۲ برابر با ۸۰۰ در ۱۰۰ هزار اهدا کننده خون بود که در سال ۱۳۹۷، به ۴۵ در ۱۰۰ هزار اهدا کننده خون رسیده و شیب کاهشی پیدا کرده است. وی ادامه داد: امیدواریم با اجرای کامل طرح واکسیناسیون هپاتیت B که از مهر ماه امسال اجرا می شود، میزان شیوع این ویروس در بین اهدا کنندگان مستمر خون تا سال ۱۴۰۰ به صفر برسد. سخنگوی سازمان انتقال خون اشاره کرد: فاز اول این طرح در مهر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ۴۵ درصد موفقیت داشته است. حاجی بیگی در ادامه به وضعیت هپاتیت C در بین اهدا کنندگان خون اشاره نمود و اضافه کرد: درصد موارد مثبت تاییدی هپاتیت C در خون های اهدایی و در بین اهدا کنندگان خون در سال ۱۳۸۲ معادل ۱۸۰ مورد در ۱۰۰ هزار اهدای خون بود که در سال قبل به ۱۷ مورد در ۱۰۰ هزار اهدا رسیده است که این میزان شیوع، گویای شیب کاهشی مبتلاشدن به این ویروس در بین اهدا کنندگان خون و ارتقای سلامت و امنیت خون است. وی اظهار داشت: شیب کاهشی هپاتیت B در بین اهدا کنندگان خون، ناشی از شروع واکسیناسیون این ویروس در سال ۱۳۷۲ توسط وزارت بهداشت و انتخاب اهدا کنندگان سالم توسط مراکز انتقال خون و همچنین، افزایش اهدا کنندگان مستمر خون در ضمن این سال ها بوده است.

منبع: