ببینید؛ وضعیت بخش ویژه بیمارستان کامکار قم

به گزارش طب اصیل بیمارستان کامکار قم بعنوان یکی از مراکز اصلی درمان افراد مبتلا به کرونا و بیماری های تنفسی پذیرای بیشتر از یکصد بیمار است.
دریافت ۲۴ MB به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، بیمارانی که در بیمارستان کامکار قم بستری هستند از زحمات کادر درمانی این بیمارستان قدردانی کردند.