تولید روزانه ۱۵هزار ماسک ۳ لایه در یکی از شرکت های تابعه وزارت بهداشت

طب اصیل: شرکت آوا پزشک که یکی از شرکت های تابعه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت است، تولید روزانه ۱۵ هزار ماسک ۳ لایه را برعهده گرفته که تمامی فرآیندها همچون تامین مواد اولیه، تولید و استریل ماسک توسط نیروهای داخل انجام می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وبدا، شرکت گروه آوا پزشک از شرکت های زیر مجموعه هیات امنای صرفه جویی ارزی باتوجه به نیاز ماسک در کشور با تغییر بخش خطوط تولید خود مبادرت به تولید ماسک سه لایه با ظرفیت ۱۵ هزار عدد در روز برای استفاده کادر بیمارستانی و عموم مردم کرده است.

گفتنی است، تولید ماسک سه لایه از ۵ روز پیش در این کارخانه شروع شده است و پرسنل مشغول در کارخانه آوا پزشک که یکی از شرکت های تابعه هیات امنا است به صورت ۲ شیفت مشغول کار بوده هرچند محدودیت پارچه در تولید وجود دارد، اما این شرکت تولید ۱۵ هزار ماسک را در روز برعهده گرفته است.

منبع: