رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) خبر داد؛ اختصاص ۲۵ بخش به بیماران کرونا در بیمارستان امام خمینی

به گزارش طب اصیل رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)، اظهار داشت: طی اسفند ماه هر روز یک بخش جدید به بخش ها اضافه می شد و در نهایت ۲۵ بخش به بیماران کرونایی اختصاص یافت.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، خسرو صادق نیت، قبل از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از مدافعان سلامت اظهار نمود: بیش از ۱۸ هزار بیمار و افراد مشکوک به کرونا در دو ماه به بیمارستان امام خمینی مراجعه کردند و بیش از ۱۸۰۰ نفر بستری شدند. وی ادامه داد: بیمارستان امام خمینی (ره) کمترین مرگ و میر در بیماران بستری را داشت و کشورهای مختلف درخواست دریافت آخرین تجربه اساتید ما در این بیمارستان را داشتند. صادق نیت افزود: بواسطه خدمات شبانه روزی پرسنل ما، هیچ بیماری در این بیمارستان در اوج مراجعین بدون پاسخ دهی نماند و اگر نیاز به بستری یا خدمات پیشرفته و یا اعمال جراحی داشتند، به آنها خدمات ارائه شد. رئیس بیمارستان امام خمینی اضافه کرد: پرسنل ما شبانه روز با بیماران زندگی کردند و برخلاف وجود خطر همچنان به ایثارگری پرداختند و لحظه ای از خدمت کردن کوتاه نیامدند. وی اشاره کرد: در کنار پرسنل ما داوطلبان مردمی هم به بیمارستان آمدند و همه با هم به بیماران خدمات دادند. صادق نیت افزود: طی اسفند ماه هر روز یک بخش جدید به بخش ها اضافه می شد و در نهایت ۲۵ بخش به بیماران کرونایی اختصاص یافت. وی اظهار داشت: مجتمع بیمارستانی امام خمینی امروز از لحاظ بیماری کرونا، بیمارستان ایمن شمرده می شود.

منبع: