چارت ۴۰ ساله اورژانس تهران نیازمند بازبینی

به گزارش طب اصیل رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به اینکه کمبود نیروی مرکز اورژانس تهران حدود ۵۰ درصد است، اظهار داشت: چارت اورژانس تهران برای ۴۰ سال پیش است و باید بازبینی و تغییر کند.
دکتر پیمان صابریان در گفت و گو با ایسنا در باره برنامه های اورژانس تهران آینده مرکز اورژانس تهران اظهار نمود: هر روزی که آغاز به فعالیت می نماییم امیدواریم که شاهد مصدومان و بیماران کمتری باشیم.
وی افزود: علاوه بر این تلاش اورژانس بر این است که مدت زمان رسیدن بر بالین افراد کاهش پیدا کند. امیدواریم هم خدمات بیشتری به شهروندان ارائه نماییم و هم زمان این اقدامات در مدت زمان کوتاهتری صورت گیرد.
رئیس مرکز اورژانس تهران تصریح کرد: اولویت مرکز اورژانس تهران افزایش خدمات و کاهش زمان است که برای تحقق این امر نیاز است هم تعداد پرسنل افزایش پیدا کند و هم تعداد پایگاه ها.
وی اظهار داشت: بیشترین مشکل اورژانس تهران کمبود نیروی انسانی است. در صورتیکه تعداد نیروی انسانی افزایش پیدا کند می توانیم مدت زمان رسیدن به بالین بیمار و مصدومان را کاهش دهیم.
صابریان افزود: اگر تعداد نیروی انسانی اورژانس در سایر کشورها را در شهر های مشابه با جمعیت مشابه مقایسه نماییم متوجه این کمبود نیرو می شویم. کمبود نیروی مرکز اورژانس تهران حدود ۵۰ درصد است.
رئیس مرکز اورژانس تهران اظهار داشت: چارت اورژانس تهران برای ۴۰ سال پیش است و همچنان موفق نشدیم که این را تغییر دهیم.
وی افزود: چارتی که حدود ۴۰ سال قبل تنظیم شده متناسب با امکانات و تعداد پایگاه های همان زمان بوده، این در شرایطی است که حالا حدودا ۲۲۴ پایگاه داریم اما نیروی انسانی ما بر مبنای همان چارت قدیمی است.
صابریان اظهار نمود: طی این چند سالی که من در اورژانس تهران حضور داشتم در این خصوص سعی کردیم. حالا هم در سازمان امور استخدامی و دانشگاه ها رایزنی می نماییم که بتوانیم این چارت را تغییر دهیم. اما سختی های خاص خویش را دارد و باید از جانب دستگاههای متفاوت تایید گردد.
وی اظهار داشت: چارت جدید از جانب ما نوشته و ارائه شده و در حال بررسی است.
صابریان اظهار داشت: باید در کنار پرسنل اورژانس حضور داشت تا کمی و کاستی های این شغل را دانست.

منبع: