صدور کد اخلاق برای مطالعه بالینی دز سوم واکسن اختصاصی امیکرون برکت

طب اصیل: مدیرعامل شرکت شفا فارمد از صدور کد اخلاق برای مطالعه بالینی دز سوم واکسن اختصاصی «امیکرون برکت» آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، حسن جلیلی مدیرعامل شرکت شفا فارمد، تولید کننده واکسن کووایران برکت در این زمینه اعلام نمود: وزارت بهداشت امروز کد اخلاق برای مطالعه بالینی دز سوم واکسن اختصاصی امیکرون برکت را صادر کرد.
وی ادامه داد: شرکت شفا تا حالا حدود ۶۰ میلیون واکسن کووایران ساخته است.

منبع: