روایتی خواندنی از حذف یک بیماری مرگبار و سوالات حاشیه ای آبله میمونی مایه کوبی آبله در ایران و جریمه ای که امیرکبیر وضع کرد

طب اصیل: در وضعیت بروز مواردی از آبله میمونی در دنیا و برخی ابراز نگرانی ها در این مورد، اعلام گردید که واکسیناسیون آبله می تواند تا ۸۵ درصد در مقابل مبتلاشدن به این بیماری محافظت ایجاد کند؛ واکسنی که چند دهه است بواسطه ریشه کنی آبله در دنیا، متوقف شده است؛ حال سوال آنست که کدام گروههای سنی در ایران مقابل آبله ایمن شده اند، آیا در صورت نیاز، این واکسن در دسترس خواهد بود و…
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، سوالات درباره این بیماری بازپدید به همینجا ختم نمی شود؛ برخی سوالات پیرامون این بیماری و واکسیناسیون آن عبارتند از؛ اگر واکسیناسیون آبله در ایران متوقف شده، پس جای واکسن روی بازوی متولدین سالهای متاخر مربوط به چه واکسنی است؟ آیا مبتلاشدن به آبله مرغان هم سبب در امان ماندن از آبله میمونی خواهد شد؟ و…
هرچند متخصصان فعلا معتقدند که باتوجه به موارد محدود بروز آبله میمونی در دنیا، به نظر نمی رسد موضوع چندان مهمی باشد و هنوز هم به مرحله اعلام پاندمی نرسیده است، اما با این وجود انتشار اخبار و تصاویر در رابطه با آن، نگرانی هایی را در سطح عموم به همراه داشته است و پرسش هایی را پیرامون آن به وجود آورده است.
به همین بهانه، تاریخچه کشف و ساخت واکسن آبله در دنیا، آبله کوبی در ایران و برخی سوالات پیرامون آبله میمونی را به تفصیل با دکتر سید محسن زهرایی – رییس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت به گفت و گو نشستیم که در پی می خوانید:

دکتر سیدمحسن زهرایی

منبع: