درخواست سازمان امور مالیاتی از مردم پزشکانی که وجه نقد می گیرند را معرفی کنید

به گزارش طب اصیل، سازمان امور مالیاتی اعلام نمود: باتوجه به این که کلیه مشاغل پزشکی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف شامل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت و… نسبت به معرفی فرد متخلف و اعلام شماره حساب هایی که وجوه به آنها واریز شده، اقدام نمایند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، برپایه جزء (۲) بند (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا دستگاه پذیرنده بانکی( پوز) یا هر گونه درخواست غیرموجه از قبیل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین، مشمول جرایم و مجازات های مقرر در قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
بر این اساس، برخورد با جرایم مالیاتی کلیه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردمی است. بنابراین از شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به معرفی فرد متخلف و اعلام شماره حساب هایی که وجوه به آنها واریز شده یا اعلام سایر شیوه های فرار مالیاتی از راه سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
همچنین سامانه ۱۵۲۶ ( مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و بخش سوت زنی( گزارش تخلفات اداری و فرار مالیاتی) سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir آماده دریافت گزارشات شهروندان در مورد فرار مالیاتی است.

منبع: