در دانشگاه صنعتی شریف؛ دومین دوره مسابقات برنامه نویسی آنلاین

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی آنلاین دانشگاه صنعتی شریف ( Sharif Codejam) با هدف شناسایی برنامه نویسان توانمند برای حضور در کسب وکارهای مبتنی بر ICT، اسفندماه انجام می شود.به … Read More

موسسه مهاجرتی آراد ونداد پرگاس مهاجرت با هزینه مناسب

موسسه مهاجرتی آراد ونداد پرگاس تمام خدمات خود را بدون واسطه انجام می دهد. مهاجرت قانونی، مشاوره اصولی، مهاجرت با هزینه مناسب را با ما تجربه کنید. همیشه در تمام … Read More