آلمان، فرانسه و ایتالیا هم واکسن آسترازنکا را تعلیق کردند

به گزارش طب اصیل چندین کشور اروپایی دیگر تزریق واکسن کرونای آسترازنکا را به حالت تعلیق درآوردند.به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، تعداد رو به افزایشی از کشورهای … Read More