آغاز برنامه واکسیناسیون نوجوانان در هند قبل از خیز اومیکرون

به گزارش طب اصیل هندوستان در کوشش برای ایمن سازی بزرگترین جمعیت نوجوان جهان در مقابل خیز سویه اومیکرون ویروس کرونا، روز دوشنبه واکسیناسیون افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را … Read More

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران: کیت های امیکرون به میزان کافی تامین و در مراکز تشخیصی توزیع شد

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اظهار داشت: کیت های امیکرون به اندازه کافی در کشور تامین شده و دراختیار مراکز تشخیصی قرار داده شده است.به گزارش … Read More

ایتال سرویس خدمات تعمیر و نگهداری جهانی گیربکس صنعتی

این گزارش شامل روند ساختاریافته و سیستماتیک ارزیابی و معرفی مکانیسم های بازار است. منتشر شده توسط ایتال سرویس ، شرکت تحقیقاتی بازار با رشد سریع، مروری ساختاری از بازار جهانی ارائه … Read More