معاون وزارت بهداشت: فضای مجازی و تبلیغی، آموزش سلامت را پیچیده تر کرده است

معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: آموزش سلامت باتوجه به فضای تبلیغاتی و مجازی موجود، نسبت به گذشته پیچیدگی های خاصی پیدا کرده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از خبرگزاری ایرنا از وبدا، کمال حیدری در جلسه «هم اندیشی علل تردید و تاخیر واکسن و مطالعات انجام شده» در کمیته علمی، مشورتی آموزش و ارتقای سلامت، اظهار داشت: جامعه در این فکر است که در زمینه سلامت به «که» اعتماد کند و اطلاعات لازم را برای اقناع از کجا بگیرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم منجر به تغییر نگرش در افراد و تغییر رفتار در جامعه می شود. بدین سبب نیاز به یک حرکت عالمانه با پایه علمی قوی داریم تا آموزش ها موثر شود.
حیدری افزود: امروزه آموزش سلامت باید به هنر و علوم اجتماعی و رفتاری، علوم روانشناسی گره بخورد تا برنامه ها، مدلها و الگوهای ما تاثیرپذیری پیدا کند.
وی با اشاره به این که باید به مرحله ای برسیم تا مباحث نهادینه شوند، اظهار داشت: راههای نرفته زیادی در آموزش سلامت داریم. اگر آموزش مبتنی بر نیاز جامعه باشد اثرگذاری بیشتری دارد که در جریان اپیدمی کرونا این نیاز و راه را تجریه کردیم.
در این برنامه که بصورت وبینار برای گروههای آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه های علوم پزشکی انجام شد تعدادی از روسای مراکز پژوهشی، اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، اعضای فرهنگستان علوم پزشکی حضور داشته و به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.