ایران ۷ و آمریکا ۶۶۴ نفر آخرین آمار روزانه فوت شدگان

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به ضعف آمریکا و اروپا در مدیریت کرونا در مقایسه با ایران، اظهار داشت: آخرین آمار روزانه فوتی بیماران کووید۱۹ در ایران ۷ و در آمریکا ۶۶۴ نفر بوده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر محمد مهدی گویا درباب آخرین وضعیت بیماری کرونا و همین طور واکسیناسیون کووید۱۹، اظهار داشت: ظرف روزهای گذشته کمترین تعداد موارد مبتلاشدن و مرگ میر ناشی از کرونا را در کشور داشتیم و این در حالیست که شاهد می باشیم که در برخی از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی موارد بیماری یکباره افزایش جدی پیدا کرد.
وی افزود: بعنوان مثال می توان از کشور ایتالیا نام برد که تقریباً روز گذشته ۶۲۵۰۰ مورد مبتلاشدن و ۱۵۳ مورد مرگ داشته، در کشور آلمان نیز تعداد موارد مبتلاشدن نسبتاً بالا بوده است. در کشور آمریکا و اسپانیا نیز موارد بیماری دو مرتبه اوج گرفته به طوریکه روز گذشته در آمریکا ۶۶۴ مورد مرگ فقط گزارش شده و این در صورتیکه ما ظرف دو روز گذشته، کمتر از ۱۰ مورد فوتی داشتیم، تعداد موارد مبتلاشدن در کشورمان هم به کمتر از ۳۰۰ مورد در روز رسیده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: مردم برای نوبت بعدی واکسن شان مطابق برنامه کشوری، به پایگاه های واکسیناسیون مراجعه کنند و فرصت را از دست ندهند تا همانطور که حالا در حاشیه امنی به سر می بریم، این حاشیه امن تا مدت های طولانی ادامه یابد.
وی اظهار داشت: این بیماری به ویژه در کسانی که هنوز واکسن تزریق نکردند یا روند واکسیناسیون شان نیمه کاره است، یعنی یک یا دو نوبت تزریق کرده و نوبت سوم را تزریق نکرده اند، ممکنست خطرناک بوده و سویه جدید ویروس در آنها بیماری بوجود آورد.
وی اشاره کرد: تقاضای ما از مردم عزیزمان این است که به سفارش های متخصصان و وزارت بهداشت توجه نمایند. اگر این افراد به بیماری مبتلا شوند، ممکنست به انواع شدید بیماری مبتلا شوند. خواهش ما این است که همه، مساله تزریق واکسن به ویژه نوبت سوم را جدی بگیرند.
به گزارش وبدا، گویا تصریح کرد: حالا در شرایطی هستیم که برای برخی از گروههای پرخطر حتی نوبت چهارم واکسن را شروع کردیم یعنی برای افراد بالاتر از ۷۰ سال یا افرادی که سیستم سیستم دفاعی ضعیف شده و همین طور همکاران بخش بهداشت و درمان که در برخورد مستقیم با بیماران هستند، نوبت چهارم واکسن را تزریق می نماییم.

منبع: