نادری: سرانه پزشک در ۱۵ رشته تخصصی کمتر از ۴ به ازای ۱۰۰ هزار نفر است

به گزارش طب اصیل به گزارش طب اصیل، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: وزارت بهداشت با کاهش ظرفیت آزمون تخصص پزشکی نشان داد که نه فقط نسبت به دغدغه پزشکان عمومی جوان هیچ اهمیتی قائل نیست بلکه نسبت به درخواست نمایندگان و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ارزشی نمی گذارد.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در اظهاراتی با اشاره به تعارض منافع در لایه سیاستگذاری آموزش پزشکی اظهار داشت: زمانی که سیاست گذار اصلی در زمینه آموزش پزشکی خود از ذی نفعان حوزه درمان باشد، طبیعی است که در هر موضوعی در رابطه با شکست انحصار و افزایش ظرفیت و ورود به بازار کار مخالفت می شود.

وی افزود: سلامت مردم بازیچه انجمن ها و اصناف منفعت طلب نیست که هرگونه سیاستی بخواهد اعمال شود. متاسفانه کار به جایی رسیده که وزارت بهداشت به عنوان مجری قانون خودرا از قانون گذار بالاتر می داند و تصمیم گیری می کند؛ برای مثال چندین ماه است که از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباب افزایش ظرفیت پزشک متخصص می گذرد اما وزارت بهداشت نه فقط به این مصوبه عمل نکرده، بلکه ظرفیت را کاهش داده است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به کاهش ظرفیت آزمون دستیاری توسط وزارت بهداشت اشاره کرد: زمانی که سیاستگذاری در زمینه ورود به دانشگاه و تربیت پزشک به ذی نفعان حوزه درمان سپرده شد، یک عده ترجیح می دهند هم بر خلاف منفعت عموم جامعه و هم بر خلاف منفعت پزشکان عمومی قانون را اعمال کنند. خیلی از پزشکان جوان که مشتاق تحصیل در مقاطع بالاتر هستند باید پشت دروازه انحصار تخصص بمانند تا روزی نوبت آنها هم برسد.

نادری با انتقاد از برخی اظهارات مسئولان وزارت بهداشت اظهار داشت: در تعیین اختصاص ۵۰۰ نفر ظرفیت دستیار بومی در دفترچه هیچ ساز و کاری مشخص نشده است. عدم شفافیت در چگونگی اختصاص این ظرفیت موجب ابهام و سردرگمی خیلی از داوطلبان شده است. همین موضوع نشان میدهد وقتی سیاستگذاری متمرکز باشد، زمینه برای اجرای سیاست های سلیقه ای نیز فراهم می شود.

وی اظهار نمود: وزارت بهداشت نشان داد با کاهش ظرفیت آزمون تخصص نه فقط نسبت به دغدغه پزشکان جوان هیچ اهمیتی قائل نیست بلکه برای درخواست نمایندگان و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ارزشی نمی گذارد؛ چونکه برمبنای تبصره ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش ظرفیت تخصص باید بررسی شود که این مساله تنها برای رشته های کم متقاضی که هر ساله خالی می ماند، انجام شده است.

این نماینده مجلس افزود: شاید نفوذ بالای تعدادی از انجمن های صنفی در پروسه سیاستگذاری سبب شده افزایش ظرفیت در رشته هایی که هم تقاضای بالاتری دارند و هم نیاز کشور است، صورت نگرفته است. وزیر بهداشت و معاونین وی باید به این ابهام پاسخ دهند که ظرفیت هر رشته بر طبق چه آماری بدین نحو تخصیص یافته است؟

نادری با اشاره به روند پیری جمعیت کشور و نیاز به پزشک متخصص بیان کرد: در بعضی از رشته های تخصصی، ما با خط فقر سرانه مواجه هستیم؛ بطورمثال در ۱۵ رشته تخصصی سرانه پزشک متخصص ما به ازای ۱۰۰ نفر از ۴ پزشک متخصص کمتر است که این وضعیت برازنده کشور نیست.

وی در آخر اظهار داشت: امیدواریم با تفکیک امر درمان از آموزش، در زمینه سیستم سلامت برای همیشه بحث تعارض منافع در نظام ساختاری را بتوان حل نمود تا دیگر شاهد کاهش های بی قاعده ظرفیت رشته های پزشکی نباشیم. مجلس با به جریان انداختن طرح سوال از وزیر حتما پیگیر مطالبات پزشکان جوان خواهد بود.

منبع: