اولتیماتوم بانک مرکزی به شرکت های تجهیزات پزشکی ارز بگیر

طب اصیل: معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و گمرکی از بخشنامه بانک مرکزی در زمینه پیگیری … Read More

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد ذخیره دارویی MPS در حال اتمام

به گزارش طب اصیل سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به تحریم های آمریکا مقابل داروهای بیماران MPS، اظهار داشت: این رفتار غیرانسانی آمریکا به صورتی حیات و زندگی … Read More

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت: از ورود مجدد موتورسیکلت های از رده خارج به سطح شهر جلوگیری شود

طب اصیل: عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، با تاکید بر اینکه بیشتر آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلت های از رده خارجی است که پس از چند سال توقف … Read More

دبیر علمی سمینار ژنتیک مطرح کرد؛ وقوع ۹۰ درصد بیماری ها بر اثر استعداد ژنتیکی

به گزارش طب اصیل دبیر علمی هشتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در جلوگیری از معلولیت ها، اظهار داشت: بیشتر از ۹۰ درصد بیماری ها بر مبنای استعداد … Read More