کاظمی تشریح کرد؛ چگونه می توانیم به داروهای کمیاب دسترسی پیدا کنیم

طب اصیل: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت سازمان غذا و دارو، چگونگی استفاده از سامانه تیتک برای کسب اطلاعات دارویی را تشریح نمود.به گزارش طب اصیل به … Read More