افزایش عزت نفس در بیماران افسرده با استفاده از درمان نوروفیدبک

به گزارش طب اصیل برپایه شواهد جدید پزشکی، افرادی که سابقه افسردگی حاد دارند، هنگام یادآوری احساس گناه، ارتباط کمتری بین دو ناحیه خاص از مغزشان مشاهده می شود. حالا، … Read More