رییس اورژانس تهران اعلام کرد مأموریت های کرونایی اورژانس تهران

به گزارش طب اصیل رئیس اورژانس تهران با اشاره به اینکه تعداد مأموریت های اورژانس تهران در زمینه کرونا خیلی بالاست، اظهار داشت: این مأموریت ها نیازمند لوازم اضافه است … Read More

معاون سازمان نظام پزشکی خبر داد پکیج های مالیاتی کرونایی برای پزشکان

به گزارش طب اصیل معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی از تدوین پکیج های مالیاتی برای مالیات سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پزشکان با عنایت به بحران کرونا و … Read More

نماینده تبریز: تنها راه کنترل کرونا اجرای سیاست های قاطعانه است نه نیم بند

به گزارش طب اصیل یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: اگر تعطیلی مانند سایر کشورها اجرایی نشود، سلامتی قشر عظیمی از جامعه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت … Read More